Nakladacia technika

Nakladacie mostíky

Nakladacie mostíky so sklopným klinom alebo posuvom

Nakladacie mostíky Hörmann sú premyslenými riešeniami na presné vyrovnanie rozdielu medzi rôznymi ložnými plochami nákladných automobilov a nakladacími rampami. Náklad je takto možné naložiť do nákladného automobilu alebo z neho vyložiť jediným horizontálnym pohybom.

Robustná oceľová konštrukcia so základňou odolnou voči krúteniu bez problémov vyrovnáva aj bočný sklon nákladného automobilu pri nerovnomernom naložení.

Spoľahlivá hydraulika s 2 zdvíhacími valcami a s jedným valcom pre chlopňu zvládne všetky situácie, ľahko sa ovláda a je predovšetkým bezpečná. Pretože tieto nakladacie mostíky sú vybavené ventilmi núdzového zastavenia v zdvihových valcoch. Tieto bleskovo zaistia nakladací ventil. Toto je dôležité, keď sa nákladný automobil presunie preč ešte pri zaťaženej základni.

Hörmann poskytuje pre každú situáciu nakladania správne riešenie na efektívne nakladanie a vykladanie. Nechajte si detailne poradiť od špecialistu na nakladaciu techniku Hörmann.

Tesniace límce

Tesniace límce – dookola dobre chránené

Tesniace límce Hörmann chránia nakladané tovary pred poveternostnými vplyvmi, šetria náklady na energie, zabraňujú prievanu a s tým spojeným výpadkom personálu v dôsledku ochorení. V kombinácii s nakladacími mostíkmi sú nákladné striešky a výstupy rám zbytočné.

Plachtové tesniace límce Hörmann sa prispôsobia všetkým veľkostiam nákladných automobilov a sú preto univerzálne použiteľné. Vysoko hodnotné horné a bočné plachty namontované na pozinkovanom, vtláčateľnom ráme, poskytujú stabilnú, flexibilnú konštrukciu odolnú voči roztrhnutiu. Plachty a diely rámu sa pre jednoduchú montáž vyrábajú ako skrutkovateľné jednotlivé prvky. Preto je bezproblémová a cenovo výhodná aj ich výmena. Nafukovacie, ako aj vankúšové tesniace límce na špeciálne použitie zaokrúhľujú rozsiahly program.

Predsadené komory

Predsadené komory - dookola dobre chránené

Predsadené komory sa umiestňujú pred halu. To znamená: halu plne využiť až k vonkajším stenám. Predsadené komory Hörmann sú dobrým rozhodnutím vždy vtedy, keď haly nedovoľujú inštaláciu vnútorných rámp alebo neexistuje možnosť rozšírenia základov rámp.

Kompletná predsadená komora pozostáva zo základne s nakladacím mostíkom, z opláštenia stien a stropu, ako aj z nakladacieho otvoru s tesniacim límcom.

V spojení s tepelne izolovanými priemyselnými bránami Hörmann sa predsadené komory odporúčajú predovšetkým na nakladanie tovarov citlivých na teplotu.
Nákladné automobily sa pritom môžu pristavovať v uhle 90°, ale aj s bočným presadením v ostrom uhle. Predsadené komory dodávame ako samostatné telesá alebo ako radové usporiadanie.

Miesta nakládky tvoria veľký podiel obvodového plášťa priemyselných nehnuteľností. V dôsledku toho v sebe skrývajú obrovský potenciál na úsporu energie – informácie k amortizácii a k dovybaveniu nájdete na stránke Kompas úspory energie Hörmann.

Dobré dôvody pre nakladaciu techniku Hörmann

Robustné nakladacie mostíky

Robustné nakladacie mostíky

Ekologická udržateľnosť a kvalita idú ruka v ruke. Nakladacie mostíky musia zvládnuť drsný všedný deň. Preto sa všetky komponenty vyrábajú z vysoko hodnotných materiálov.
Konštrukcia všetkých nakladacích mostíkov zodpovedá norme EN 1398 a táto je veľkoryso dimenzovaná pokiaľ ide o zaťažiteľnosť.

Mimoriadne stabilné ploché kotvy, vetracie otvory v okrajovom uholníku a skrutkovateľné nastaviteľné uholníky zaručujú spoľahlivé ukotvenie v stavebnom objekte, najdôležitejší predpoklad pre dlhú životnosť.
Energeticky efektívne predsadené komory

Energeticky efektívne predsadené komory

Pomocou predsadenej komory sa nakladací mostík montuje priamo pred halu. Takto je možné otvor haly energeticky efektívne uzatvoriť pomocou priemyselnej brány.
Pre predsadené komory Hörmann je možné už v štádiu ponuky poskytnúť statiky typov, v ktorých sú definované údaje pre maximálne zaťaženia vetrom a snehom.

Prostredníctvom nastaviteľných podpier je možné jednoduchým spôsobom vyrovnávať možné nerovnosti podlahy.
Flexibilné tesniace límce

Flexibilné tesniace límce

Tesniace límce sú efektívne predovšetkým vtedy, keď sa optimálne prispôsobia pristavovaným vozidlám a nakladacej situácii. To vyžaduje široké spektrum riešení.
Robustné vtlačiteľné plachtové tesniace límce s rozličnými rámovými konštrukciami zabraňujú tomu, aby sa pri pristavovaní poškodili.
Nafukovacie tesniace límce dokážu priliehať na vozidlá s rôznymi rozmermi.

Rolovacie plachty vyrovnávajú aj veľké výškové rozdiely vozidiel.
Na vyrovnanie pohybov vozidiel, resp. pri odstavení výmenných kontajnerov sa odporúčajú tesniace límce s teleskopickými vodiacimi ramenami alebo zdvíhacou konštrukciou strechy.
Kompatibilné ovládacie systémy

Kompatibilné ovládacie systémy

Od vývoja až po výrobu pochádzajú ovládania brán a nakladacích mostíkov Hörmann z jednej ruky a sú optimálne navzájom zosúladené. Profitujú tak z jednotného konceptu obsluhy so štandardizovanými veľkosťami skríň a z rovnakých sád káblov pri nakladacích mostíkoch a ovládaniach brán.

Ďalšia výhoda: ak sa ovládanie nakladacieho mostíka umiestni pod ovládanie brány, je možné obe ovládania spojiť do kompaktnej jednotky.
Katalógy