Automatické dvere s otváravým krídlom

Dvere s otočným krídlom v kombinácii s pohonom dverí ponúkajú bezbariérovosť vo verejných priestoroch, na pracovisku a doma. Pre bezbariérové prechody ponúka Hörmann oceľové protipožiarne dvere, ako aj plne presklené protipožiarne dvere s pohonom dverí HDO 200 / 300 a vnútorné dvere v kombinácii s pohonom vnútorných dverí PortaMatic.

Urobte si prehľad

Vnútorné dvere s pohonom dverí PortaMatic

Vnútorné dvere s pohonom dverí PortaMatic

Vnútorné dvere sa s pohonom dverí PortaMatic Hörmann obsluhujú veľmi jednoducho automaticky prostredníctvom ručného vysielača alebo tlačidla. Množstvo funkcií a možností nastavenia ho robia maximálne flexibilným. Ďalšie plus: úzky dizajn bez dodatočnej snímačovej lišty. Vďaka vysokej bezpečnosti pri prevádzke s nízkou energiou je PortaMatic ideálnym pohonom dverí napr. pre obytné priestory, kancelárie, nemocnice, lekárske praxe a hygienické oblasti.*

PortaMatic je najvýhodnejším pohonom svojej triedy a je perfektne vhodný na dodatočné vybavenie. * Pre určité okruhy používateľov, ako napr. staršie osoby alebo osoby odkázané na pomoc, ako aj malé deti, sa musí prekontrolovať použitie pohonu. Ďalšie informácie nájdete na stránke výrobku PortaMatic.
Katalógy