Multifunkčné dvere

Oceľové protipožiarne uzávery H3 OD sa konštruujú podľa európskych požiadaviek protipožiarnej ochrany a sú prispôsobené nastupujúcej produktovej norme EN 16034 a testované podľa normy DIN 4102 a EN 1634. To znamená: po presadení produktových noriem nahradia tieto schválenia špecifické pre krajinu. Pre plánovanie Vašich protipožiarnych uzáverov platia už iba táto európska norma a príp. požiadavky špecifické podľa krajiny.

Urobte si prehľad

Protipožiarne a dymotesné dvere

Protipožiarne a dymotesné dvere

Škody spôsobené požiarom a dymom môžu mať fatálne, život ohrozujúce následky. O to významnejšie je bezpečné vybavenie protipožiarnymi a dymotesnými dverami. Je dobré, že sa môžete spoľahnúť na odskúšané a stavebným dozorom schválené protipožiarne a dymotesné dvere Hörmann.

Zvukotesné dvere

Zvukotesné dvere

Hluk znižuje nielen schopnosť koncentrovať sa, ale môže vyvolať stres a spôsobiť trvalé ochorenie. Preto je dôležité, pokiaľ možno, dobre zaizolovať hluk tam, kde vzniká. Zvukotesné dvere Hörmann k tomu rozhodujúcou mierou prispievajú hodnotami zvukovej izolácie do 61 dB.

Bezpečnostné dvere

Bezpečnostné dvere

Bezpečnosť nadovšetko! Dvere brániace vlámaniu firmy Hörmann sa od roku 1999 skúšajú a certifikujú podľa európskych noriem DIN ENV 1627 až 1630. 2-krídlové bezpečnostné dvere v triede odolnosti voči vetru RC 3 s plne panikovou funkciou podľa normy EN 1125 zabezpečujú Vaše núdzové východy spoľahlivo proti pokusom o vlámanie.

Viacúčelové dvere

Viacúčelové dvere

Pre sklad a kanceláriu, pre interiér a exteriér, so špeciálnym vybavením alebo bez neho – rozsiahly program viacúčelových dverí Hörmann spĺňa najrozličnejšie požiadavky.

Dobré dôvody pre multifunkčné dvere Hörmann

Individuálne konštrukcie

Individuálne konštrukcie

Máte možnosť rozšíriť hlavné funkcie multifunkčných dverí (napr. protipožiarna ochrana) podľa individuálnych požiadaviek. K dispozícii máte množstvo dodatočných funkcií. Vybavte napr. Vaše protipožiarne dvere voliteľne bezpečnostným vybavením brániacim vlámaniu RC 2.

Rovnaký systémový vzhľad

Rovnaký systémový vzhľad

Je jedno, či ide o protipožiarne alebo dymotesné dvere – multifunkčné dvere Hörmann presviedčajú rovnakým vzhľadom až do detailu. Nezávisle od ich funkcií sa všetky dvere k sebe opticky perfektne hodia. Vo Vašom objekte sa tak vytvorí harmonický vzhľad dverí.

Bezbariérové prístupy

Bezbariérové prístupy

Automatické dvere s otváravým krídlom Hörmann umožňujú bezbariérové prechody a sú univerzálne použiteľné. Naše multifunkčné dvere obdržíte už z výroby vybavené príslušným pohonom. Automatické dvere môžete veľmi pohodlne ovládať prostredníctvom spínača, radarového hlásiča, hlásiča pohybu alebo prostredníctvom ovládacích prvkov Hörmann s   rádiovou technikou BiSecur, ako napr. komfortný ručný vysielač.

Dnes vyvinuté pre budúcnosť

Dnes vyvinuté pre budúcnosť

Podľa nových európskych produktových noriem EN 16034 a EN 14351:
Oceľové protipožiarne uzávery H3 OD sa konštruujú podľa európskych požiadaviek protipožiarnej ochrany a sú prispôsobené norme EN 16034 a testované podľa normy DIN 4102 a EN 1634. Pre Vás to znamená: po presadení produktových noriem nahradia tieto schválenia špecifické pre krajinu.

Pre plánovanie Vašich protipožiarnych uzáverov platia už iba táto európska norma a príp. požiadavky špecifické podľa krajiny. Oceľové multifunkčné dvere D65 OD sú zamerané na produktovú normu EN 14351 a dodávajú sa so značkou CE.
Katalógy
Videá

Multifunktionstüren - verzögert schließende, absenkbare Bodendichtung

Multifunktionstüren OD - optimierte Standard-Eckzarge

Redaktioneller Film der Fachzeitschrift M+T Metallhandwerk: DryFix-Zarge