Vyhlásenie o parametroch podľa BauPVO

Zadajte číslo DoP uvedené na typovom štítku brány/dverí, aby ste si mohli stiahnuť odpis vyhlásenia o parametroch ako dokument PDF.