• Nakladacia technika

  Kompletné riešenie pre vyššiu efektívnosť

 • Pohon vjazdovej brány

  Kompatibilné riešenie pohonu od európskej jednotky

  Garážová sekcionálna brána

  Vaša vysnená brána v značkovej kvalite Hörmann

 • Priemyselné sekcionálne brány

  Exkluzívne presklené hliníkové brány

Priemyselné brány

Systémy kontroly príjazdu

Dvere pre stavbu objektov

Dvere pre bytovú výstavbu

Garážové brány

Pohony

Značková kvalita Hörmann

Značková kvalita z Nemecka

Všetky komponenty brán a pohonov sa vyvíjajú a vyrábajú v samotnej firme Hörmann.

Výrobky pre generácie

Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann.

Pohľad do budúcnosti

Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom. Preto podnik pokrýva viac ako 70 % svojej spotreby energie z ekologicky vyrobeného prúdu a túto hodnotu bude kontinuálne zvyšuje.

Všetko z jednej ruky

Na trhu so stavebnými prvkami sa dnes brány, dvere, zárubne a pohony priradzujú k menu Hörmann - pretože v tejto oblasti je skupina Hörmann vedúcim predajcom v Európe