Domové dvere

Hliníkové domové dvere s moderným dizajnom a s najvyššou tepelnou izoláciou

Nové domové dvere majú byť niečím mimoriadnym. Tieto sa musia hodiť k štýlu Vášho domu, musia byť reprezentatívne a prejavovať tým Váš dobrý vkus. Domové dvere však majú tiež spĺňať vysoké bezpečnostné nároky a vďaka vysokým hodnotám tepelnej izolácie pomáhať šetriť energiu.

Pretože hliníkové dvere majú v mnohých bodoch prevahu nad plastovými alebo drevenými dverami. Výhody:

  • vysoká tepelná izolácia
  • vysoká bezpečnosť
  • vysoká zvuková izolácia
  • vysoká stabilita
  • bez pretierania

Hliníkové dvere vyzerajú aj po rokoch ako nové a okrem toho Vám poskytujú najväčšie možnosti výberu pokiaľ ide o technické vybavenie a dizajn.

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon – majster sveta v oblasti tepelnej izolácie a najlepší výrobok v bezpečnostnej triede!

Našim podnetom bolo konštruovať domové dvere, ktoré budú spĺňať najvyššie nároky týkajúce sa bezpečnosti, tepelnej izolácie, technického vybavenia a dizajnu. S našimi prémiovými domovými dverami ThermoCarbon sa nám to presne podarilo. S hodnotami UD do 0,47 W/(m²·K) sú dvere ThermoCarbon zaslúžilým majstrom sveta v hodnote tepelnej izolácie a vo voliteľnom vybavení RC 4 aj najlepším výrobkom v bezpečnostnej triede spomedzi hliníkových domových dverí. Vďaka hightech profilu krídla z hybridného materiálu z karbónu a sklených vlákien presviedčajú tieto prémiové domové dvere, ako žiadne iné, vysokou tuhosťou a odolnosťou voči nárazom, ako aj lepšou zvukovou izoláciou. Domové dvere ThermoCarbon obdržíte voliteľne v 15 moderných motívoch dverí v 18 prednostných farbách, na želanie aj dvojfarebne. Individuálne stvárnenie Vašich domových dverí s mnohými ďalšími možnosťami výbavy, ako madlá, presklenia a varianty zámkov je prirodzene možné.

Hliníkové domové dvere ThermoSafe - najkrajšia kombinácia komfortu a bezpečnosti!

Naše domové dvere ThermoSafe presviedčajú v bode bezpečnosť a tepelná izolácia. Vďaka celoplošnému hliníkovému krídlu dverí s hrúbkou 73 mm s výplňou tvrdenou PU penou a vnútri ležiacemu termicky oddelenému hliníkovému profilu krídla presviedčajú domové dvere ThermoSafe hodnotou UD do 0,8 W(m²·K). Sériový, 5-násobný bezpečnostný zámok a voliteľné bezpečnostné vybavenie RC 2, resp. RC 3 Vám poskytujú dobrý a bezpečný pocit pri zaspávaní.
Vyhotovenie ThermoSafe nenechá otvorené žiadne želanie ani pokiaľ ide o vzhľad. Vybrať si môžete z viac ako 70 motívov dverí od moderných po klasické v 18 prednostných farbách a celkom isto nájdete svojej vysnené dvere. Voliteľné vybavenie, ako madlá, presklenia alebo inovatívne pohony dverí Vám umožňujú individuálne stvárnenie dverí. 

Presne také dvere, aké chcete

Hörmann Vám poskytuje veľa možností ako získať presne tie dvere, ktoré sa najlepšie hodia k osobnému domovu. Takmer pri všetkých motívoch domových dverí sú tak na výber voliteľné presklenia a farby. Možné sú aj bočné diely a / alebo nadsvetlíky. .

Dobré dôvody pre Hörmann domové dvere

Krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

Krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

Vyberaný a ušľachtilý je vstup, ktorý Vám pripravia naše domové dvere ThermoCarbon, ThermoSafe a Thermo65. Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo dveríí s vnútri umiestneným profilom krídla spĺňa najvyššie požiadavky na stvárnenie.

Vnútorný pohľad ideálne harmonizuje s Vašimi vnútornými dverami obytných priestorov a so skryto ležiacimi závesmi pôsobí mimoriadne ušľachtilo – sériovo pri domových dverách ThermoCarbon a voliteľne pri domových dverách ThermoSafe.
Vynikajúca tepelná izolácia

Vynikajúca tepelná izolácia

Naše domové dvere sa považujú za novú generáciu vysoko izolujúcich domových dverí. Dvere Thermo65 sa s hodnotami UD do 0,87 W/(m²·K) vyznačujú veľmi dobrou tepelnou izoláciou. Aj domové dvere ThermoSafe presviedčajú s hodnotami UD do 0,8 W/(m²·K). Obidva systémy dverí spĺňajú všetky požiadavky nového nariadenia EnEV 2014. Majstrami sveta v hodnote tepelnej izolácie sú jednoznačne naše domové dvere ThermoCarbon:

S jedinečnými hodnotami UD do 0,47 W/(m²·K) sú okrem toho certifikované inštitútom IFT Rosenheim pre pasívne domy. Pri domových dverách ThermoSafe a ThermoCarbon s preskleniami sa krídlo dverí vypení spolu s presklením a nie ako je bežné predtým. Patentované riešenie znamená: ešte lepšia tepelná izolácia, pretože sa pena optimálne spojí s presklením a nevytvárajú sa tak tepelné mosty.
Hliníkové domové dvere ThermoCarbon s hodnotou UD do 0,47 W/ (m²·K)*
* veľkosť dverí 1250 × 2200 mm (Hodnota UD je závislá od veľkosti dverí)
Blokovanie brániace vlámaniu

Blokovanie brániace vlámaniu

Vo veciach bezpečnosti nastavujú naše domové dvere nové štandardy. Všetky domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon obdržíte sériovo v bezpečnostnej triede brániacej vlámaniu RC 3.
Domové dvere ThermoCarbon sú s voliteľným bezpečnostným vybavením RC 4 najlepšie v triede bezpečnostných dverí. Domové dvere Thermo65 a TopComfort obdržíte voliteľne vo vybavení RC 2.

Vyššia bezpečnosť v žiadnom prípade neznamená, že utrpí vzhľad dverí. Bezpečnostné vybavenie brániace vlámaniu na Vašich dverách nevidieť, v protiklade s mnohými riešeniami konkurencie. To je značková kvalita Hörmann!
Bezpečné presklenie

Bezpečné presklenie

V bode ochrany proti nehodám a ochrany proti vlámaniu spĺňajú domové dvere Hörmann najvyššie nároky. Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) s hrúbkou 8 mm na vnútornej a vonkajšej strane izolačného presklenia sa stará o maximálnu bezpečnosť.

Pri možnom prasknutí sa  črepiny skla spoja a ostanú priľnuté na vnútri ležiacej fólii, vďaka čomu je takmer vylúčené nebezpečenstvo poranenia črepinami. Okrem toho poskytuje vrstvené bezpečnostné sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože je sťažené prestrčenie.
Bezbariérové vstupy do domov

Bezbariérové vstupy do domov

Pomôcka pre otváranie Hörmann ECturn vám uľahčí otváranie domových dverí ThermoCarbon, ThermoPlan Hybrid, ThermoSafe Hybrid alebo ThermoSafe. Vďaka nízkoenergetickej prevádzke nevyžaduje táto pomôcka žiadne bezpečnostné zariadenia. Nový pohon dverí HDO 200 otvára a zatvára domové dvere TopComfort úplne automaticky.

Pre vašu bezpečnosť monitoruje snímač Flatscan vnútornú a vonkajšiu stranu dverí. Oba systémy môžete pohodlne ovládať pomocou ručných vysielačov Hörmann BiSecur alebo rádiových spínačov.
Domové dvere na výšku priestoru

Domové dvere na výšku priestoru

Domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon vo vyhotovení XXL Vám poskytnú veľkorysé možnosti stvárnenia domových dverí a viac komfortu. Motívy ThermoSafe obdržíte do výšky 2500 mm, ThermoCarbon dokonca do výšky 3000 mm.

Vysúvateľné podlahové tesnenie s ochranou proti poveternostným vplyvom

Vysúvateľné podlahové tesnenie s ochranou proti poveternostným vplyvom

Vysúvateľné podlahové tesnenie s ochranou proti vplyvom počasia na jednej strane umožňuje bezbariérový prechod dverí pre absolútne bezbariérové vstupy do domu a na druhej strane zabezpečuje najlepšie možné utesnenie spodného ukončenia dverí. Je voliteľne dostupné pre všetky domové dvere ThermoSafe.

Inteligentné ovládanie pomocou aplikácie

Inteligentné ovládanie pomocou aplikácie

Použite svoj smartfón jednoducho ako ručný vysielač. Vďaka novej aplikácii Hörmann BlueSecur môžete celkom pohodlne ovládať svoju garážovú bránu alebo domové dvere cez Bluetooth**. A pre členov svojej rodiny jednoducho prenesiete ďalšie používateľské oprávnenia*** natrvalo alebo časovo obmedzene na ich smartfóny. Každý člen vašej rodiny tak bude mať vždy pri sebe na smartfóne svoj vlastný „otvárač brány a dverí“.

** v spojení s interným/externým Bluetooth prijímačom Hörmann *** príp. potrebné zakúpenie (zakúpenie v aplikácii) v AppStore alebo v Google Play
Katalógy