Pohony garážových brán

Komfort a bezpečnosť pre Váš domov

Kto už by rád vystupoval z auta v zlom počasí alebo uprostred noci iba na to, aby otvoril garáž. S pohonom garážovej brány Hörmann máte vždy "zelenú", pretože garážovú bránu  a bránu do dvora otvoríte rýchlo, komfortne a bezpečne prostredníctvom ručného vysielača z auta. S komfortným a rýchlym pohonom SupraMatic, cenovo výhodným pohonom ProMatic, ako aj ProMatic Akku, pohonom pre garáže bez elektrickej prípojky, ponúka Hörmann inovatívnu techniku pohonov.
Sériovo je pri všetkých pohonoch garážových brán k dispozícii nový rádiový systém BiSecur. Inovatívny rádiový systém Hörmann BiSecur s kontrolou stavu presviedča jedinečnými komfortnými a bezpečnostnými funkciami, ako aj ručným vysielačom s exkluzívnym dizajnom s vysoko lesklým vzhľadom.

Pomocou voliteľnej Hörmann BiSecur Gateway môžete  pohodlne ovládať pohony garážových a vjazdových brán Hörmann, domové dvere Hörmann*, ako aj ďalšie zariadenia prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. Dodatočne si môžete aj na cestách zobraziť polohu brány pohonov garážových a vjazdových brán, ako aj stav uzamknutia domových dverí*. Ďalšie informácie nájdete v prospekte "BiSecur SmartHome" a na www.bisecur-home.com.

*so špeciálnym vybavením

Dobré dôvody pre pohony garážových brán Hörmann

Rádiový systém BiSecur s certifikovanou bezpečnosťou

Rádiový systém BiSecur s certifikovanou bezpečnosťou

Obojsmerný rádiový systém BiSecur sa považuje za modernú technológiu na komfortnú a bezpečnú obsluhu garážových a vjazdových brán, pohonov dverí, svetla a pod.
Tento extrémne bezpečný systém kódovania BiSecur so stabilným, bezporuchovým dosahom vyvinutý spoločnosťou Hörmann vám poskytne dobrý pocit z toho, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať váš rádiový signál. Systém bol otestovaný a certifikovaný bezpečnostnými expertmi z univerzity Ruhr-Universität Bochum a z nezávislých skúšobných inštitútov.

Perfektne zosúladené

Perfektne zosúladené

Všetky pohony, prijímače a ovládacie prvky BiSecur sú 100  % kompatibilné. Stlačením tlačidla na ručnom vysielači alebo rádiovom spínači tak môžete jednoducho ovládať okrem svojej garážovej a vjazdovej brány aj zámky domových dverí, pohony dverí alebo ďalšie zariadenia s prijímačmi BiSecur. Sériové rozhranie HCP v každom pohone Hörmann vám umožní ešte viac. Celkom jednoducho sa tak dajú všetky pohony garážových a vjazdových brán Hörmann prepojiť s externými systémami Smart Home.

Komfortná kontrola polohy brány

Komfortná kontrola polohy brány

Už nikdy nemusíte vo vetre a nečase stáť pred dverami, aby ste skontrolovali, či je brána zatvorená. Po stlačení tlačidla zobrazí farba LED na ručnom vysielači HS 5 BS alebo na vnútornom spínači FIT 5 BS polohu brány.  Ďalším stlačením tlačidla * sa brána zatvorí. Pohodlnejšie a bezpečnejšie sa už brána ani nedá ovládať.

* pri obsluhe bez výhľadu na bránu je potrebná dodatočná svetelná závora
Inteligentné ovládanie pomocou aplikácie

Inteligentné ovládanie pomocou aplikácie

Použite svoj smartfón jednoducho ako ručný vysielač. Vďaka novej aplikácii Hörmann BlueSecur môžete celkom pohodlne ovládať svoju garážovú bránu alebo domové dvere cez Bluetooth**. A pre členov svojej rodiny jednoducho prenesiete ďalšie používateľské oprávnenia*** natrvalo alebo časovo obmedzene na ich smartfóny. Každý člen vašej rodiny tak bude mať vždy pri sebe na smartfóne svoj vlastný „otvárač brány a dverí“.

** v spojení s interným/externým Bluetooth prijímačom Hörmann *** príp. potrebné zakúpenie (zakúpenie v aplikácii) v AppStore alebo v Google Play
Bezpečné

Bezpečné

Zlodeji to majú s automatickými garážovými bránami Hörmann ťažké: ak je brána uzatvorená, zapadne poistka proti vypáčeniu automaticky do dorazu vodiacej koľajnice. Brána sa ihneď pevne zablokuje a je chránená proti nadvihnutiu. Toto blokovanie funguje čisto mechanicky a je, v porovnaní s pohonmi iných výrobcov, účinné aj pri výpadku prúdu.

Spoľahlivé

Spoľahlivé

Spoľahlivá vypínacia automatika bezpečne zastaví bránu pri neočakávaných prekážkach. Pre ešte väčšiu ochranu a bezpečnosť odporúčame montáž bezkontaktne fungujúcej svetelnej závory.
Prostredníctvom pozvoľného rozbehu a jemného zastavenia sa vaša brána otvára a zatvára plynulo a potichu. Fázy spustenia a zastavenia je možné individuálne nastaviť pre vašu garážovú bránu. To šetrí garážovú bránu a predlžuje jej životnosť.

Turbo rýchle

Turbo rýchle

Rýchlejšie a bezpečnejšie bude presúvanie s pohonom SupraMatic v spojení s vašou sekcionálnou garážovou bránou Hörmann. Rýchlosť otvárania do max. 25 cm/s vám ponúka vyššiu bezpečnosť a menej stresu na vjazdoch do garáží s intenzívnou premávkou. Porovnajte rýchlosť otvárania pohonu SupraMatic s bežnými pohonmi.

Certifikované

Certifikované

Pohony garážových brán Hörmann sú optimálne prispôsobené sekcionálnym garážovým bránam Hörmann a sú testované a certifikované podľa smerníc priemyselného zväzu TTZ „Zabránenie vlámaniu pre garážové brány“ nezávislými skúšobnými inštitútmi.

Katalógy
Videá
Garagentor-Antriebe - Beruhigend Sicher

Pohony garážových brán - Upokojujúco bezpečné

Bezpečne, komfortne, exkluzívne: rádiový systém BiSecur firmy Hörmann

Automatické vetranie garáže – Snímače klímy HKSI + HKSA