Podnik

O nás

Na trhu so stavebnými prvkami sa dnes brány, dvere, zárubne a pohony priradzujú k menu Hörmann - pretože v tejto oblasti je skupina Hörmann vedúcim predajcom v Európe

Životné prostredie

ko rodinný podnik je si firma Hörmann už dávno vedomá svojej zodpovednosti za nasledujúce generácie. Zodpovednosti za svojich zamestnancov, za výrobky Hörmann, za zdroje a za naše životné prostredie.

Tlač

Aktuálne tlačové informácie, obrazový materiál, kontaktné osoby a zaradenie do skupiny na odber tlačových informácií.

Kontakt