Domové dvere

Hliníkové domové dvere s moderným dizajnom a s najvyššou tepelnou izoláciou

Nové domové dvere majú byť niečím mimoriadnym. Tieto sa musia hodiť k štýlu Vášho domu, musia byť reprezentatívne a prejavovať tým Váš dobrý vkus. Domové dvere však majú tiež spĺňať vysoké bezpečnostné nároky a vďaka vysokým hodnotám tepelnej izolácie pomáhať šetriť energiu.

Pretože hliníkové dvere majú v mnohých bodoch prevahu nad plastovými alebo drevenými dverami. Výhody:

  • vysoká tepelná izolácia
  • vysoká bezpečnosť
  • vysoká zvuková izolácia
  • vysoká stabilita
  • bez pretierania

Hliníkové dvere vyzerajú aj po rokoch ako nové a okrem toho Vám poskytujú najväčšie možnosti výberu pokiaľ ide o technické vybavenie a dizajn.

Presne také dvere, aké chcete

Hörmann Vám poskytuje veľa možností ako získať presne tie dvere, ktoré sa najlepšie hodia k osobnému domovu. Takmer pri všetkých motívoch domových dverí sú tak na výber voliteľné presklenia a farby. Možné sú aj bočné diely a / alebo nadsvetlíky.

Haustür ThermoCarbon

Hliníkové domové dvere ThermoCarbon – majster sveta v oblasti tepelnej izolácie a najlepší výrobok v bezpečnostnej triede!

Našim podnetom bolo konštruovať domové dvere, ktoré budú spĺňať najvyššie nároky týkajúce sa bezpečnosti, tepelnej izolácie, technického vybavenia a dizajnu. S našimi prémiovými domovými dverami ThermoCarbon sa nám to presne podarilo. S hodnotami UD do 0,47 W/(m²·K) sú dvere ThermoCarbon zaslúžilým majstrom sveta v hodnote tepelnej izolácie. S bezpečnostným vybavením RC 3, voliteľne aj vo vybavení  RC 4, sú dvere ThermoCarbon aj najlepším výrobkom v bezpečnostnej triede spomedzi hliníkových domových dverí. Vďaka hightech profilu krídla z hybridného materiálu z karbónu a sklených vlákien presviedčajú tieto prémiové domové dvere, ako žiadne iné, vysokou tuhosťou a odolnosťou voči nárazom, ako aj lepšou zvukovou izoláciou. 15 moderných motívov dverí v 18 prednostných farbách, na želanie aj dvojfarebné, Vám poskytuje tvorivú voľnosť. Individuálne stvárnenie Vašich domových dverí s mnohými ďalšími možnosťami výbavy, ako madlá, presklenia a varianty zámkov je prirodzene dané.

Hliníkové domové dvere ThermoSafe - sériovo s bezpečnostnou triedou RC 3

Hliníkové domové dvere ThermoSafe presviedčajú v bode bezpečnosť a tepelná izolácia. Vďaka celoplošnému hliníkovému krídlu dverí s hrúbkou 73 mm s výplňou tvrdenou PU penou a vnútri ležiacemu termicky oddelenému hliníkovému profilu krídla presviedčajú domové dvere ThermoSafe hodnotou UD do 0,8 W(m?·K). Sériový, 5-násobný bezpečnostný zámok a sériové bezpečnostné vybavenie brániace vlámaniu RC 3 poskytujú Vašim stavebníkom dobrý a bezpečný pocit.

Vyhotovenie ThermoSafe nenechá otvorené žiadne želanie ani pokiaľ ide o vzhľad: viac ako 70 motívov dverí od moderných po klasické, v 18 prednostných farbách. Voliteľné vybavenie, ako madlá, presklenia alebo inovatívne pohony dverí umožňujú individuálne stvárnenie dverí. 

Haustür ThermoSafe

Dobré dôvody pre Hörmann domové dvere

Krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

Krídlo dverí bez viditeľného profilu krídla

Vyberaný a ušľachtilý je vstup, ktorý Vám pripravia naše domové dvere ThermoCarbon, ThermoSafe a Thermo65. Tvarovo pekné, vnútri a vonku celoplošné krídlo dveríí s vnútri umiestneným profilom krídla spĺňa najvyššie požiadavky na stvárnenie.

Vnútorný pohľad ideálne harmonizuje s Vašimi vnútornými dverami obytných priestorov a so skryto ležiacimi závesmi pôsobí mimoriadne ušľachtilo – sériovo pri domových dverách ThermoCarbon a voliteľne pri domových dverách ThermoSafe.
Vynikajúca tepelná izolácia

Vynikajúca tepelná izolácia

Naše domové dvere sa považujú za novú generáciu vysoko izolujúcich domových dverí. Dvere Thermo65 sa s hodnotami UD do 0,87 W/(m²·K) vyznačujú veľmi dobrou tepelnou izoláciou. Aj domové dvere ThermoSafe presviedčajú s hodnotami UD do 0,8 W/(m²·K). Obidva systémy dverí spĺňajú všetky požiadavky nového nariadenia EnEV 2014. Majstrami sveta v hodnote tepelnej izolácie sú jednoznačne naše domové dvere ThermoCarbon:

S jedinečnými hodnotami UD do 0,47 W/(m²·K) sú okrem toho certifikované inštitútom IFT Rosenheim pre pasívne domy. Pri domových dverách ThermoSafe a ThermoCarbon s preskleniami sa krídlo dverí vypení spolu s presklením a nie ako je bežné predtým. Patentované riešenie znamená: ešte lepšia tepelná izolácia, pretože sa pena optimálne spojí s presklením a nevytvárajú sa tak tepelné mosty.
Hliníkové domové dvere ThermoCarbon s hodnotou UD do 0,47 W/ (m²·K)*
* veľkosť dverí 1250 × 2200 mm (Hodnota UD je závislá od veľkosti dverí)
Blokovanie brániace vlámaniu

Blokovanie brániace vlámaniu

Vo veciach bezpečnosti nastavujú naše domové dvere nové štandardy. Všetky domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon obdržíte sériovo v bezpečnostnej triede brániacej vlámaniu RC 3.
Domové dvere ThermoCarbon sú s voliteľným bezpečnostným vybavením RC 4 najlepšie v triede bezpečnostných dverí. Domové dvere Thermo65 a TopComfort obdržíte voliteľne vo vybavení RC 2.

Vyššia bezpečnosť v žiadnom prípade neznamená, že utrpí vzhľad dverí. Bezpečnostné vybavenie brániace vlámaniu na Vašich dverách nevidieť, v protiklade s mnohými riešeniami konkurencie. To je značková kvalita Hörmann!
Bezpečné presklenie

Bezpečné presklenie

V bode ochrany proti nehodám a ochrany proti vlámaniu spĺňajú domové dvere Hörmann najvyššie nároky. Vrstvené bezpečnostné sklo (VSG) s hrúbkou 8 mm na vnútornej a vonkajšej strane izolačného presklenia sa stará o maximálnu bezpečnosť.

Pri možnom prasknutí sa  črepiny skla spoja a ostanú priľnuté na vnútri ležiacej fólii, vďaka čomu je takmer vylúčené nebezpečenstvo poranenia črepinami. Okrem toho poskytuje vrstvené bezpečnostné sklo vyššiu ochranu proti vlámaniu, pretože je sťažené prestrčenie.
Komfortné pohony dverí

Komfortné pohony dverí

Inovatívna technika, ktorá nadchne a pre Vás znamená viac komfortu: pohon dverí Hörmann ECturn pre domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon. Pohon môžete pohodlne obsluhovať pomocou ručných vysielačov Hörmann BiSecur alebo tlačidiel rádiového systému. Pomocou aplikácie BiSecur si môžete kedykoľvek z akéhokoľvek miesta na svete skontrolovať stav Vašich dverí. Pohon ECturn sa ideálne hodí aj pre bezbariérové bývanie.

Domové dvere na výšku priestoru

Domové dvere na výšku priestoru

Domové dvere ThermoSafe a ThermoCarbon vo vyhotovení XXL Vám poskytnú veľkorysé možnosti stvárnenia domových dverí a viac komfortu. Motívy ThermoSafe obdržíte do výšky 2500 mm, ThermoCarbon dokonca do výšky 3000 mm.

Vysúvateľné podlahové tesnenie s ochranou proti poveternostným vplyvom

Vysúvateľné podlahové tesnenie s ochranou proti poveternostným vplyvom

Vysúvateľné podlahové tesnenie s ochranou proti vplyvom počasia na jednej strane umožňuje bezbariérový prechod dverí pre absolútne bezbariérové vstupy do domu a na druhej strane zabezpečuje najlepšie možné utesnenie spodného ukončenia dverí. Je voliteľne dostupné pre všetky domové dvere ThermoSafe.

Katalógy
Videos
Haus- und Eingangstüren aus Aluminium und Stahl

Haus- und Eingangstüren aus Aluminium und Stahl

Haustüren Thermo Carbon Fachzeitschrift Video

Redaktioneller Film der Fachzeitschrift M+T Metallhandwerk: Aluminium-Haustüren ThermoCarbon und ThermoSafe

Aluminium-Haustüren mit serienmäßiger, einbruchhemmender RC 3 Sicherheitsausstattung

ThermoSafe und ThermoCarbon Aluminium-Haustüren mit serienmäßiger, einbruchhemmender RC 3 Sicherheitsausstattung