Dopravné stĺpiky na pešej zóne

Dopravné stĺpiky

Dopravné stĺpiky

Dopravné stĺpiky sú jednou z najčastejšie používaných foriem kontroly príjazdu – a to právom, pretože možnosti ich použitia sú rôznorodé. Naše dopravné stĺpiky umožňujú flexibilnú a zároveň spoľahlivú reguláciu príjazdu a prejazdu.

Individuálne koncepcie ovládania, ako aj kombinácia rôznych vyhotovení dopravných stĺpikov umožňujú vytvorenie riešení, ktoré spĺňajú vaše potreby. Na zabezpečenie vysokej úrovne stability, ako aj odolnosti voči teplotám a poveternostným vplyvom sa naše dopravné stĺpiky podrobujú komplexnému testovaniu kvality a bezpečnosti.

Naše dopravné stĺpiky sa vyznačujú kompaktnou a flexibilnou montážou a v závislosti od modelu sa dajú v prípade núdze vysunúť v priebehu 1,5 sekundy. Všetky cylindre našich dopravných stĺpikov v rámci sérií Security Line a High Security Line sú vzhľadovo rovnaké. Vďaka kombinácii so vzhľadovo rovnakými podlahovými platňami možno aj v jednom objekte optimálne kombinovať dopravné stĺpiky z oboch produktových línií. Z dôvodu rovnakej vonkajšej podoby rozličných vyhotovení dopravných stĺpikov a vďaka ich decentnému vzhľadu harmonicky zapadnú do existujúcej koncepcie bez toho, aby ohrozili architektúru mesta.

Dopravné stĺpiky pred reprezentačnými budovami
Dopravné stĺpiky série Security Line Icon

Naša séria Security Line vám ponúka dopravné stĺpiky pre každodennú kontrolu príjazdu napríklad na súkromných parkoviskách, kontrolu príjazdov k firemným pozemkom alebo peším zónam. Séria Security Line zahŕňa automatické, poloautomatické, demontovateľné a pevné dopravné stĺpiky. Dodatočne vám ponúkame zosilnené dopravné stĺpiky so zvýšenou úrovňou ochrany.

Dopravné stĺpiky série High Security Line Icon

Naša séria High Security Line je správnou voľbou na zabezpečenie zvlášť citlivých oblastí s najvyššími bezpečnostnými požiadavkami. Táto séria ponúka automatické, demontovateľné a pevné dopravné stĺpiky, ktoré majú medzinárodné bezpečnostné certifikácie alebo spĺňajú ich požiadavky. Tým vás tieto dopravné stĺpiky presvedčia vysokým stupňom ochrany.

Dopravné stĺpiky – prehľad bezpečnostných úrovní

Bezpečnostná úroveň dopravného stĺpika sa meria rôznymi nárazovými energiami. Energia, ktorou vozidlo naráža, závisí od typu, hmotnosti a rýchlosti vozidla. Energia nárazu je rozhodujúca pre poškodenie a funkciu dopravného stĺpika.

Energia nárazu so zničením

Hodnota udáva, akú rýchlosť nárazu určitého typu vozidla dokáže zadržať dopravný stĺpik. Ak narazí na dopravný stĺpik napr. vozidlo s hmotnosťou 1200 kg a rýchlosťou 57 km/h (pozri graf), môže dôjsť k trvalému poškodeniu mechaniky a konštrukcie v takom rozsahu, že sa dopravný stĺpik bude musieť vymeniť. Prejazdu sa vo väčšine prípadov zabráni.

Energia nárazu bez zničenia

Hodnota vypovedá o tom, že náraz typu vozidla s maximálnou rýchlosťou sa zadrží bez toho, aby sa pritom poškodila mechanika a konštrukcia dopravného stĺpika. Ak narazí na dopravný stĺpik napr. vozidlo s hmotnosťou 1200 kg a rýchlosťou 25 km/h, funkcia a bezpečnosť dopravného stĺpika zostávajú naďalej zaručené.

Automatické dopravné stĺpiky

Automatické dopravné stĺpiky majú tú výhodu, že sa v prípade potreby môžu rýchlo a bez akejkoľvek fyzickej námahy zasunúť do zeme a rovnako rýchlo znova vysunúť. Tak možno dočasne zabezpečiť bezproblémový príjazd jednotlivým vozidlám, avšak prejazdu sa bude inak účinne zabraňovať. Naše automatické dopravné stĺpiky sú dostupné v rôznych vyhotoveniach, v závislosti od potreby ochrany a frekvencie používania.

Dopravné stĺpiky série Security Line Icon

Automatické dopravné stĺpiky našej série Security Line:

  • Automatické dopravné stĺpiky s integrovaným elektromechanickým pohonom pre stredné frekvencie využitia (cca 100 pohybov za deň, celkový počet pohybov 200 000).
  • Automatické dopravné stĺpiky s integrovaným hydraulickým pohonom pre vysoké frekvencie využitia (cca 2 000 pohybov za deň, celkový počet pohybov 3 000 000).
  • Automatické dopravné stĺpiky so zosilneným materiálom cylindra, zvýšenou odolnosťou a s integrovaným hydraulickým pohonom pre vysoké frekvencie využitia (cca 2 000 pohybov za deň, celkový počet pohybov 3 000 000).

 

 

Dopravné stĺpiky série High Security Line Icon

Automatické dopravné stĺpiky našej série High Security Line:

 

  • Automatické dopravné stĺpiky s integrovaným hydraulickým pohonom pre vysoké frekvencie využitia (cca 2 000 pohybov za deň, celkový počet pohybov 3 000 000).

 

 

Individuálne konfigurovateľné koncepty ovládania zabezpečujú riešenie kontroly príjazdu na základe individuálnych potrieb. Napríklad sa môžete rozhodnúť pre ovládanie založené na modeli Master/Slave, čo znamená, že automatický dopravný stĺpik ovláda niekoľko ďalších automatických dopravných stĺpikov, ktoré nasledujú za ním. V závislosti od šírky prejazdu je možné týmto spôsobom kombinovať a ovládať veľký počet dopravných stĺpikov. Ovládanie možno ďalej rozšíriť prvkami obsluhy (ako sú napr. kódovacie spínače) a/alebo ďalšími jednotkami pripojenia, napr. indukčnými slučkami.

Automatické dopravné stĺpiky na peších zónach

Poloautomatické dopravné stĺpiky

Naše poloautomatické dopravné stĺpiky sú vhodné pre všetky scenáre použitia, ktoré súvisia s nízkymi frekvenciami využitia (cca 5 pohybov za deň, celkový počet pohybov 3 000 000).

Použite naše poloautomatické dopravné stĺpiky napríklad na rezervovanie parkovacieho miesta na parkovisku vašej firmy. Vysunutý dopravný stĺpik zabraňuje obsadeniu parkovacieho miesta cudzími osobami. Osoby s povolením na parkovanie však môžu parkovacie miesto bezproblémovo využívať po ručnom zasunutí dopravného stĺpika.

Dopravné stĺpiky série Security Line Icon

Naše poloautomatické dopravné stĺpiky sú vybavené plynovou pružinou, a preto nevyžadujú napájanie prúdom. Zasunutie dopravných stĺpikov sa uskutočňuje ručným stlačením, vysunutie prebieha automaticky po odblokovaní prostredníctvom integrovanej plynovej pružiny.

Demontovateľné dopravné stĺpiky

Naše demontovateľné dopravné stĺpiky sú správnou voľbou pre situácie príjazdu s veľmi nízkou frekvenciou využitia dopravného stĺpika (cca 2 pohyby denne).

Použite naše dopravné stĺpiky napríklad na zabezpečenie oblastí, ktoré sú uzatvorené väčšinu dňa, ale musia byť dostupné v určitej dobe. Možnosťou použitia sú napríklad priestory konania rôznych podujatí, ktorých príjazdy by mali byť prístupné alebo uzavreté iba v jasne definovaných časoch.

demontovateľné dopravné stĺpiky série Security Line Icon

V prípade vzniku mimoriadnych situácií, ktoré si vyžadujú spontánne odstránenie dopravného stĺpika, napríklad na umožnenie prejazdu záchranného vozidla, možno dopravný stĺpik série Security Line bez námahy a akéhokoľvek náradia demontovať.

demontovateľné dopravné stĺpiky série High Security Line Icon

Voliteľne sa môžete tiež rozhodnúť pre demontovateľný dopravný stĺpik z našej série High Security Line so zosilneným soklom. Tieto dopravné stĺpiky sa dajú demontovať použitím špeciálneho náradia.

Pevné dopravné stĺpiky

Ak chcete natrvalo obmedziť príjazd v určitých oblastiach, odporúčame vám naše pevné dopravné stĺpiky. Tieto dopravné stĺpiky sú vhodné na účel – prevažne – trvalého uzatvorenia priestoru, napríklad pešej zóny, ktorá má byť chránená pred prejazdom vozidlami a v ktorej sa neuplatňuje doprava z hľadiska zásobovania. V prípade poškodenia alebo mimoriadnej udalosti je možné naše pevné dopravné stĺpiky s podlahovou platňou jednoducho demontovať.

Naše pevné dopravné stĺpiky sú dostupné v rôznych vyhotoveniach:

pevné dopravné stĺpiky série Security Line Icon

V rámci série Security Line si môžete vybrať medzi pevnými dopravnými stĺpikmi s podlahovou platňou, dopravnými stĺpikmi s podlahovou kotvou alebo so zosilneným podlahovým upevnením.

pevné dopravné stĺpiky série High Security Line Icon

Naša séria High Security Line vám okrem toho prináša pevné dopravné stĺpiky so spevneným betónovým podlahovým upevnením, ktoré takto spĺňajú aj zvýšené požiadavky na ochranu.

Ďalšie zábrany s vysokou bezpečnosťou

Dopravné zábrany pre vjazdy a výjazdy so šírkou do 6 metrov, hrotové bariéry na efektívne zabraňovanie prejazdu do peších zón v opačnom smere: Zistite viac o ďalších výrobkoch zo série High Security Line v časti Zábrany s vysokou bezpečnosťou.

Dobré dôvody pre dopravné stĺpiky Hörmann

Kompaktná a flexibilná montáž

Kompaktná a flexibilná montáž

Dopravné stĺpiky s integrovaným hydraulickým pohonom majú všetky funkčné komponenty zabudované kompaktne v jednotke dopravného stĺpika. Integrovaný hydraulický systém vyžaduje len nepatrné množstvá oleja, čím sa výrazne znižuje riziko zaťaženia životného prostredia. Voliteľne je dostupný aj biologicky odbúrateľný olej, ktorého používanie 100 % vylučuje riziko zaťaženia životného prostredia.

Ďalšia výhoda: ovládanie prostredníctvom elektrických/riadiacich vedení môže byť namontované vo vzdialenosti až 80 metrov od stĺpika.

Vzhľadovo rovnaké vyhotovenie dopravných stĺpikov

Vzhľadovo rovnaké vyhotovenie dopravných stĺpikov

Dopravné stĺpiky sérií Security a High Security Line umožňujú individuálne kombinácie vďaka vzhľadovo rovnakým cylindrom všetkých stĺpikov. Okrem toho sa dajú navzájom perfektne kombinovať pevné, poloautomatické a automatické stĺpiky pomocou vzhľadovo rovnakej podlahovej platne. Výsledkom je 100 % harmonický celkový vzhľad.

Rýchla bezpečnosť v mimoriadnych situáciách

Rýchla bezpečnosť v mimoriadnych situáciách

Uvoľnenie priestoru príjazdu nesmie predstavovať bezpečnostné riziko. Funkcia EFO (Emergency Fast Operation) umožňuje veľmi rýchlo, iba za cca 1,5 sekundy, vysunúť stiahnuté dopravné stĺpiky a zabezpečuje rýchlu bezpečnosť v núdzových situáciách.

Individuálne koncepty riadenia

Individuálne koncepty riadenia

Pomocou riadenia sa dajú zostavovať komplexné koncepty riadenia napr. viacerých stĺpikov. V rámci tohto konceptu môžete medzi stĺpikmi konfigurovať vzťahy master a slave. Spojenie riadenia sa vykoná prostredníctvom jednoducho servisovateľných rýchloprípojných svoriek. Tieto svorky zjednodušujú montáž a uľahčujú neskoršiu údržbu. Riadenie možno ďalej rozšíriť ovládacími prvkami (ako sú napr. kódovacie spínače) a/alebo ďalšími prípojnými jednotkami, napr. indukčnými slučkami.

Rádiový systém BiSecur s certifikovanou bezpečnosťou

Rádiový systém BiSecur s certifikovanou bezpečnosťou

Kontrolu príjazdu môžete ovládať pohodlne aj pomocou rádiového systému BiSecur. Tento extrémne bezpečný systém kódovania BiSecur so stabilným, bezporuchovým dosahom vyvinutý spoločnosťou Hörmann Vám poskytne dobrý pocit z toho, že žiadna cudzia osoba nedokáže skopírovať Váš rádiový signál. Otestované a certifikované bezpečnostnými expertmi univerzity Ruhr-Universität Bochum.

Poradenstvo pre architektov

Ste architekt a máte otázky k našim výrobkom, plánujete a potrebujete poradiť ohľadne variant vyhotovenia, možností kombinovania a individuálneho dizajnu? Alebo ste snáď už v štádiu stavebnej koncepcie a potrebujete technickú podporu, ako aj detaily naplánovaných diel? Chcete využiť know-how získané desiatkami rokov skúseností – naši poradcovia pre architektov Vás budú radi sprevádzať a ochotne Vám poradia.

prejsť na Poradenstvo pre architektov