Moderné a elegantné

Garážové brány

prejsť na Sekcionálne garážové brány

Sekcionálne brány sa otvárajú zvislo a sú umiestnené tesne pod stropom. Vďaka tomuto princípu konštrukcie je k dispozícii maximálne miesto v garáži a pred garážou. Sekcionálne garážové brány je možné zabudovať do každého otvoru garáže a tieto poskytujú až o 14 cm väčšiu šírku prejazdu ako výklopné brány. Okrem toho sú optimálne utesnené na všetkých štyroch stranách vďaka trvalo elastickým tesneniam odolným voči poveternostným vplyvom.

prejsť na Sekcionálne garážové brány

Výklopné brány Berry

Výklopné brány Berry v sebe spájajú vysokú kvalitu a vyspelú techniku s trvalou funkciou a bezpečnou obsluhou. Výklopné brány Berry obdržíte v mnohých atraktívnych motívoch z ocele so vzhľadom prelisov a s kazetovým vzhľadom, a tiež ako drevenú bránu. Farby a povrchové úpravy s dekorom dodávajú dodatočný akcent.

prejsť na Výklopné brány Berry

Garážové brány RollMatic

Rolovacie brány a stropné rolovacie brány sa otvárajú zvislo a nezaberajú takmer žiadne miesto v garáži. Vďaka ich princípu konštrukcie je k dispozícii maximálny priestor v garáži a pred garážou. Tvar otvoru garáže nehrá pri montáži žiadnu úlohu, či už je pravouhlý, skosený, so segmentmi alebo oblúkmi.

prejsť na Garážové brány RollMatic

Do boku posuvná sekcionálna brána

Do boku posuvné sekcionálne brány sa vďaka svojej konštrukcii hodia na množstvo, aj náročných montážnych situácií, ako napr. pri strešnom zošikmení. Pri tom ostane zachovaná plná výška prejazdu. Sendvičové panely s hrúbkou 42 mm, vypenené polyuretánom
ponúkajú veľmi dobrú zvukovú a tepelnú izoláciu. A pre jednoduchý prechod osôb je možné do boku posuvné sekcionálne brány otvoriť aj čiastočne.

prejsť na Do boku posuvná sekcionálna brána

Vedľajšie garážové dvere

Vedľajšie dvere sú vždy veľmi praktické, keď chcete rýchlo vytiahnuť predmety z garáže bez toho, aby ste museli otvárať bránu. Alebo keď Vaše druhé vozidlo parkuje pred bránou z dôvodu iba krátkeho vjazdu do garáže a zablokuje sa tým prístup do garáže. K takmer každému motívu a typu brány obdržíte v spoločnosti Hörmann vhodné vedľajšie dvere. Brána a dvere tak tvoria harmonický celok.

prejsť na Garážové vedľajšie dvere

Dobré dôvody pre garážové brány Hörmann

Značková kvalita z Nemecka

Značková kvalita z Nemecka

Výrobky Hörmann sa vyvíjajú a vyrábajú v našich vysoko špecializovaných závodoch.

Výrobky pre generácie

Výrobky pre generácie

Dlhodobé testy v reálnych podmienkach prispievajú k technicky vyzretým sériovým výrobkom v kvalite Hörmann.

Pohľad do budúcnosti

Pohľad do budúcnosti

Spoločnosť Hörmann ide dobrým príkladom. Podnik preto už dnes pokrýva 100 % svojej spotreby energie z ekologického prúdu.