Tlač

Tlačové informácie a obrazový materiál k výrobkom Hörmann

Kontaktujte nás:

Máte otázky, podnety, želania k tlačovým informáciám resp. fotografiám?

 

Hörmann Slovenská republika s.r.o.

tel.: +421 2 48 20 10 71
E-mail: info.btsspam@spam.comspam@spam.comhoermann.com

Prosím, vyberte si:

Tlačové texty, fotografie a grafiky, ktoré si tu môžete stiahnuť, môžu byť použité len na redakčné a vedecké účely. Pri uverejnení v tlači alebo online musí byť k fotografiám a grafikám pripojená poznámka "Obrázok: Hörmann KG".

Uverejnenie je bez honoráru. Prosíme printové médiá o zaslanie jedného dokladového výtlačku (na adresu Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Öffentlichkeitsarbeit, Upheider Weg 94 - 98, 33803 Steinhagen), pri elektronických médiách o krátku správu prostredníctvom e-mailu.