Trvalo udržateľne a inovatívne

Myslíme ekologicky

Životné prostredie

Hörmann preberá zodpovednosť za naše životné prostredie a za našu budúcnosť

Ako rodinný podnik je si firma Hörmann už dávno vedomá svojej zodpovednosti za nasledujúce generácie. Zodpovednosti za svojich zamestnancov, za výrobky Hörmann, za zdroje a za naše životné prostredie. Dnes sa za túto zodpovednosť staviame viac ako kedykoľvek predtým.

Ochrana zdrojov, stupňovanie ochrany klímy...

...veľa malých opatrení vedúcich ku veľkému cieľu

Ochrana klímy sa pre Hörmann začína pri detailoch: iba keď kontrolujeme naše každodenné konanie, zistíme, ktoré nastavenia je možné doladiť, aby sme ušetrili ešte viac energie a aby sme s našimi zdrojmi zaobchádzali ešte uvedomelejšie. Tento kontinuálny záväzok voči nášmu životnému prostrediu sa prejavuje na opatreniach, ako používanie recyklovaného papiera, CO2 neutrálna preprava poštou alebo recyklácia prepravných obalov.

Inovatívna technika, inteligentné systémy...

...zreteľná ochrana klímy 365 dní v roku

S inovatívnymi blokovými teplárňami v mnohých závodoch Hörmann a s inteligentným systémom manažmentu energií investujeme do čistej budúcnosti. Pomocou týchto opatrení zreteľne klesá odvádzanie CO2 do ovzdušia a v rovnakej miere tým stúpa ekologická uvedomelosť všetkých zúčastnených – a to trvalo udržateľne.

Dobré pre životné prostredie...

...ročne o 16 000 ton menej oxidu uhličitého

Spoločnosť Hörmann znižuje svoje ročné odvádzanie CO2 do ovzdušia o cca 16 000 ton, napr. vďaka odberu regeneratívnych energií. V budúcnosti sa všade tam, kde je to možné, pripoja závody Hörmann priamo na miestne veterné elektrárne. Pomocou týchto krokov trvalo znižujeme našu uhlíkovú stopu CO2– a dôsledne pokračujeme po tejto ceste.

Stavebné prvky vyrobené pre trvalú udržateľnosť

Výrobky a výrobné procesy Hörmann, ako aj celá organizácia sa neustále zlepšujú a vyvíjajú. To isté platí o kvalite, energetickej efektívnosti, prostredí a o ochrane zdravia, ako aj o bezpečnosti pri práci. Všetci zamestnanci spoločnosti Hörmann pritom prispievajú ku spoločnej úlohe v rámci integrovaného manažmentu kvality, životného prostredia, energií a bezpečnosti pri prácu podľa noriem DIN EN ISO 9001, 14001, 50001 a BS OHSAS 18001. Plochá hierarchia a otvorená a dôverná komunikácia podporujú etablované systémy manažmentu.

Ekologické výrobky pre ekologické projekty

Od zaobstarávania surovín cez výrobu až po prepravnú logistiku – ekologická myšlienka a ochrana zdrojov hrajú v spoločnosti Hörmann dôležitú úlohu v každej fáze.
Už dnes vyrába firma Hörmann ekologicky. Certifikované stavebné prvky vyrobené pre trvalú udržateľnosť, ako multifunkčné dvere, nájdu svoje využitie v inovatívnych stavebných projektoch: budova Unileverhaus a Spiegel-Haus v hamburskom Hafencity sú renomovanými príkladmi pre toto trvalo udržateľné smerovanie.
Výrobky Hörmann sa okrem toho používajú aj priamo v projektoch, ktoré prispievajú k ochrane podnebia: ako napr. oceľové dvere Hörmann vo veterných elektrárňach.